رزومه

نام و نام خانوادگی: مصطفی احمدوند

سمت: مدیر امور اداری

تحصیلات: دکتری ترویج و آموزش کشاورزی

مرتبه علمی: دانشیار

ایمیل: mahmadvand@yu.ac.i