نام و نام خانوادگی: حشمت اله روانسالار


سمت: مدیر تدارکات


تحصیلات:کارشناسی حسابداری