به نام خدا

پرسش­نامه رضایت دانشگاهیان از خدمات بیمه ایران(بیمه تکمیلی درمان)

به اطلاع کلیه همکاران محترم هیات‌علمی و غیرهیات‌علمی دانشگاه می‌رساند، این مدیریت در نظر دارد عملکرد بیمه ایران (بیمه تکمیلی درمان) را مورد بررسی قرار دهد. لذا از همکاران عزیز درخواست می‌شود فرم نظرسنجی موجود در لینک ذیل را تکمیل و حداکثر تا تاریخ 99/05/31 از طریق این سامانه تکمیل و ارسال نمایید.


نحوه پاسخگوئی از طرف نماینده بیمه
عالی خوب متوسط ضعیف خیلی ضعیف
میزان تسلط و نحوه اطلاع‌رسانی نماینده بیمه عالی خوب متوسط ضعیف خیلی ضعیف
میزان حضور فیزیکی نماینده بیمه

عالی خوب متوسط ضعیف خیلی ضعیف

میزان رضایت‌مندی از سقف تعهدات

عالی خوب متوسط ضعیف خیلی ضعیف
رضایت از مدت زمان پرداخت هزینه‌های درمانی عالی خوب متوسط ضعیف خیلی ضعیف

رضایت‌مندی از نحوه پرداخت هزینه‌های جراحی‌های عمومی و تخصصی

عالی خوب متوسطضعیف خیلی ضعیف
رضایت­مندی از نحوه پرداخت هزینه های جراحی­های مجاز سرپایی، شکستگی، دررفتگی، گچ گیری و ...

عالی خوب متوسط ضعیف خیلی ضعیف

رضایت‌مندی از نحوه پرداخت هزینه‌های پاراکلینیک
(سونوگرافی، ماموگرافی، انواع اسکن، انواع سی‌تی‌اسکن، ام آر آی، انواع آندوسکوپی و ...)

عالی خوب متوسط ضعیف خیلی ضعیف
رضایت‌مندی از نحوه پرداخت هزینه‌های زایمان

عالی خوب متوسط ضعیف خیلی ضعیف

رضایت از نحوه پرداخت هزینه مربوط به دندانپزشکی

عالی خوب متوسط ضعیف خیلی ضعیف

رضایت­مندی از نحوه پرداخت هزینه­ های عینک و لنز

عالی خوب متوسطضعیف خیلی ضعیف

رضایت­مندی از نحوه پرداخت هزینه­ های سمعک

عالی خوب متوسط ضعیف خیلی ضعیف
رضایت­مندی از نحوه پرداخت هزینه­ های مربوط به رفع عیوب انکساری چشم

عالی خوب متوسط ضعیف خیلی ضعیف
رضایت­مندی از نحوه پرداخت هزینه­ های مربوط به تست ورزش

عالی خوب متوسط ضعیف خیلی ضعیف

رضایت‌مندی از نحوه پرداخت هزینه‌های دارو

عالی خوب متوسط ضعیف خیلی ضعیف

رضایت­مندی از نحوه پرداخت هزینه­های ویزیت و خدمات اورژانس

عالی خوب متوسط ضعیف خیلی ضعیف
رضایت از نحوه پرداخت هزینه های آمبولانس و فوریت­های پزشکی عالی خوب متوسط ضعیف خیلی ضعیف

پیشنهادها و نظرات برای اضافه یا کم نمودن تعهدات بیمه درمانی و سایر موارد برای قرارداد جدید نوشته شود.


آیا شرکت بیمه­ ای دیگری را برای عقد قرار داد توصیه می کنید؟ با ذکردلیل معرفی کنید


تذکر: هر کاربر تنها یکبار مجاز به ارسال فرم می­باشد.

کدپیگیری: لطفا متن درون تصویر را در جعبه متن زیر آن وارد نمائید 
*