کارکنان محترم، این فرم به منظور ارزیابی دوره های آموزشی و توانمندسازی منابع انسانی دانشگاه، بالا بردن سطح آموزش و استفاده بیشتر از امکانات آموزشی تدوین گردیده است. بدیهی است با تکمیل دقیق آن اطلاعات سازنده ای را جهت بهبود برنامه های آتی در اختیار ما قرار خواهید داد. لذا خواهشمند است با پاسخ های دقیق و صحیح خود ما را در ارتقاء کیفیت آموزشها یاری رسانید.

کیفیت کارگاه برگزار شده عالی خوب متوسط ضعیف نظر ندارم
سلط علمی مدرس دوره و نحوه بیان آن به مخاطب عالی خوب متوسط ضعیف نظری ندارم
نحوه پرسش و پاسخ به موقع

عالی خوب متوسط ضعیف نظری ندارم

کیفیت آموزش آنلاین

عالی خوب متوسط ضعیف نظری ندارم
نظر شما در خصوص تداوم چنین دوره هایی عالی خوب متوسط ضعیف نظری ندارم

میزان رضایت شما از مدت زمان دوره

عالی خوب متوسطضعیف نظری ندارم
کاربردی بودن محتوی دوره در افزایش معلومات شما

عالی خوب متوسط ضعیف نظری ندارم
نحوه استفاده از وسایل کمک آموزشی

عالی خوب متوسط ضعیف نظری ندارم
موفقیت دوره در ارایه مطالب جدید

عالی خوب متوسط ضعیف نظری ندارم

ارزیابی کلی در خصوص اجرای دوره

عالی خوب متوسط ضعیف نظری ندارم
زمان اطلاع رسانی و ثبت نام در دوره

عالی خوب متوسطضعیف نظری ندارم
چنانچه غیر از موارد ذکر شده پیشنهادی در مورد کیفیت آموزشهای ضمن خدمت دارید، قید نمایید.
کدپیگیری: لطفا متن درون تصویر را در جعبه متن زیر آن وارد نمائید 
*